Zdrowo jem, więcej wiem


W roku szkolnym 2013/2014 uczniowie klasy III biorą udział w zajęciach Kółka Ekologicznego. Koło przystąpiło do IV edycji projekyu "Zdrowo jem, więcej wiem"realizowanego przez Fundację Banku Ochrony Środowiska. Projekt jest realizowany w trosce o zdrowie młodego polkolenia. Uczy nie tylko pracy w grupie, ale przede wszystkim zmienia nawyki żywieniowe, edukije i skłania do zmiany stylu życia. Głównym celem projektu jest zatem wykształcenie u dzieci postaw prozdrowotnych poprzez uczenie zasad zdrowego odżywiania  oraz przekazywanie  zatem wykształcenie u dzieci postaw prozdrowotnych poprzez uczenie zasad  zdrowego odżywiania oraz przekazywanie wiedzy na temat produktów służących zdrowiu i produktów dla zdrowia szkodliwych. Ważnym celem jest również uswiadomienie związku pomiędzy żywieniem, a występowaniem wielu chrób
i dolegliwości oraz podkreślenie roli codziennej aktywności fizycznej w profilaktyce zdrowotnej.   Zamysłem twórców projektu jest także kształcenie rodziców jako osób, od których zależy całokształt stylu życia rodziny i przekonanie ich,  że warto zadbać o zdrowe odżywianie i regularną aktywność fizyczną. Cele projektu są realizowane poprzez zajęcia edukacyjne wzbogacające wiedzę o roli 

żywienia,  zajęcia sportowo – rekreacyjne, kulinarne oraz plastyczno – techniczne.  Dlarodziców przeznaczone są tzw. Fora zdrowia przedstawiane w formie krótkich  prelekcji na spotkaniach z wychowawcą i ulotek edukacyjnych.  Zajęcia prowadzi Anna Chrzanowska.