Zajęcia pozalekcyjne


Zajęcia umuzykalniające organizowane są dla dzieci klas młodszych. Odbywają się raz w tygodniu, w każdy piątek o godzinie 1245- 1330. Ich głównym celem jest rozwijanie naturalnych zdolności dziecka i uwrażliwienie na świat dźwięków poprzez śpiew, taniec oraz grę na instrumentach. W ciągu roku dzieci rozwijają umiejętności odbioru i przeżywania słuchanej muzyki. Uczą się podstaw różnych stylów tanecznych: folklor, taniec nowoczesny, elementy tańca współczesnego. Dzieci wspólnie z nauczycielem układają proste układy taneczne, które następnie przedstawiają na forum szkoły. Poznają również czym jest gra na prostych instrumentach perkusyjnych. Uczą się zasad prawidłowej emisji głosu. Efekty wspólnej pracy mogliśmy oglądać podczas jasełek szkolnych oraz Koncertu z okazji dnia Babci i Dziadka. Zajęcia prowadzi Anna Szerel.

Przedstawienie "Zaginikus"
Przedstawienie "Zaginikus"

KOŁO TEATRALNE

Nasza szkoła zgodnie z programem zreformowanej szkoły chce wychować człowieka twórczego, otwartego, świadomego i pewnie poruszającego się w świecie wartości, dokonującego trafnych wyborów. Aby móc wychować takiego człowieka, warto, a nawet trzeba stosować w pracy z dziećmi metody teatralne jako narzędzia nauczania i wychowania. Zabawa wykorzystująca teatr i jego interdyscyplinarność nie tylko sprzyja integrowaniu oddziaływań dydaktycznych i wychowawczych ale kształtuje przede wszystkim osobowość dziecka. Wychodząc z powyższych założeń sześć lat temu utworzyliśmy w naszej szkole koło teatralne „Czary Mary(-si)". Nasz teatr dziecięcy to specyficzny rodzaj teatru. Nie ma w nim z góry określonych zasad, nie jest poddawany konwencjonalnym przepisom, sztywnym zasadom. Celem naszych działań nie zawsze jest prezentacja sceniczna naszych artystycznych dokonań. Często jest to gra, zabawa, w której dochodzi do zmiany reguł w trakcie jej trwania. Taka forma zabawy pobudza dzieci do myślenia i wzbogaca ich wyobraźnię. Nasza zabawa w teatr wywołuje u dzieci umiejętność aktywnego doznawania piękna i umożliwia im kreatywny kontakt ze sztuką. Kierując się wspomnianymi założeniami zajęcia naszej grupy teatralnej „Czary Mary(-si)" mają następujący charakter: gry i zabawy nie tworzące widowisk i nie przeznaczone do prezentacji scenicznej, przedstawienia dla widza najczęściej dziecięcego, będące formą zabawy, której granice określa reżyser – opiekun widowiska prezentowane na przeglądy, festiwale i konkursy. Nasza zabawa w teatr obejmuje różnorodne formy zajęć i ćwiczeń. Są to: uplastycznienie aparatu mowy, doskonalenie możliwości głosu oraz poprawienie jego sprawności, rozwój ekspresji ciała, umiejętność prezentowania niektórych zjawisk za pomocą form metaforycznych, doskonalenie umiejętności wyrażania uczuć, nastrojów, określonych zachowań itp. naśladowanie zwierząt, zjawisk przyrody, różnych mechanizmów, przedmiotów, sytuacji i postaci zabawy zmieniające funkcje przedmiotu, praca z lalką umiejętność tworzenia maski teatralnej, scenografii, kostiumu, ćwiczenia w głośnym czytaniu i recytowaniu, kształcenie wokalne, ćwiczenia w interpretacji tekstu, ustalanie ról i określanie konwencji scenicznej przygotowanie inscenizacji.

FAKTY

Nasze koło powstało we wrześniu 2000 r. Wspólnie z dziećmi nadaliśmy mu nazwę „Czary Mary(-si)". W zajęciach koła udział biorą uczniowie z klas IV, V i VI. Do czerwca 2006 r. opiekunem koła była pani Małgorzata Chojnacka. W roku szkolnym 2006/2007 funkcję tę pełniła pani Joanna Sączewska. Od 3 września 2007 opiekunem koła jest pani Agata Dworniczak. Zajęcia odbywają się 1 godzinę tygodniowo według planu. W praktyce wygląda to zupełnie inaczej. Spotykamy się według potrzeb (czasami codziennie).
Do tej pory przygotowaliśmy następujące widowiska: „Herody 2001″, „Herody 2002″, „Herody 2003″,"Śpiewamy Arkę", „Niby bajka", „Na szwedzkim dworze", „Kazaczok i Matrioszka", „Królewna i krasnoludki", „Ta niepodległa", „Lekcja w ciemno", „W Iczinskim lesie" ,"Zaginikus", „Elfolandia", „Mam prawo do swych praw" ," Stary doktor", „ Genesis", „Noc Walpurgii"," Ujarzmienie"," Świat krasnali".
W ciągu wszystkich lat pracy zdobyliśmy wiele wyróżnień i nagród:
2001 – III miejsce w Regionalnym Przeglądzie Zespołów Herodowych – Będzin;
2001 – wyróżnienie w IX Przeglądzie Inscenizacji Bożonarodzeniowych;
2002, 2003 i 2004 – I miejsce w Miejskim Konkursie „Bliżej Europy";
2002 – I miejsce w Regionalnym Festiwalu Teatralnym „Spotkanie z Melpomeną" – Będzin;
2003 roku – II miejsce w Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Herodowych – Katowice;
2003 – nagroda Prezydenta Miasta Będzina;
2005 – II miejsce w Festiwalu Teatralnym „Spotkania z Melpomeną;
2008 roku – I miejsce na festiwalu teatralnym „SZKOLNE SPOTKANIA Z MELPOMENĄ „ – Będzin;
2009 – I miejsce na festiwalu teatralnym „SZKOLNE SPOTKANIA Z MELPOMENĄ „ – Będzin;

2010 – I miejsce – Festiwal Kultury Artystycznej Dzieci i Młodzieży Jawor 2010″;

2010 – I miejsce Szkolne spotkania z Melpomeną „Będzin2010″;

2010 – finalista XXV Jubileuszowego Wojewódzkiego Przeglądu Szkolnych Zespołów Artystycznych

2010 – wyróżnienie na XII Festiwalu i Konkursie Widowisk Kolędniczych „Herody" im. J. Dormana

2010 – wyróżnienie I Wojewódzki dla uczniów na małą formę teatralną o tematyce związanej z profilaktyką agrasji i przemocy.

2011 - przy współpracy Ośrodka Kultury filii grodzieckiej nasza szkoła zorganizowała regionalny przegląd herodowy" Będzińskie Herody" – to kontynuacja tzw. przeglądów „dormanowskich". Jury zdecydowało o I miejscu dla trzech szkół – SP6,SP10 i SP13. Nasza grupa wyróżniła się doskonałym przygotowaniem (nagroda specjalna dla Jakuba Kuca za rolę Ĺťyda oraz Patryka Domańskiego za rolę Heroda) oraz wyjątkowym akompaniamentem akordeonu, który prowadzony był przez panią Janinę Jagodzik.

2011 - w przeglądzie form teatralnych XI Festiwalu Kultury Dzieci i Młodzieży„Jawor 2011" w Jaworznie dzieci klas 4-6 szkolnego teatru „Czary Mary-si" zdobyły I miejsce przedstawiając „Bajkę o smoku i królewnie". Spektakl był zrealizowany w formie „czarnego teatru", czym wzbudził spore zainteresowanie i aplauz widzów. Reżyserowały i przygotowały bajkę panie: Iwona Szczygieł i Agata Dworniczak.

2012 - II miejsce w II Przeglądzie Małych Form Teatralnych „Halowen 2011”.

 

Koło teatralne „Krasnoludki Marysi”
W roku szkolnym 2007/2008 powstało koło teatralne dla uczniów klas I - III "Krasnoludki Marysi", które prowadzone jest społecznie przez p. Barbarę Pietras i p. Barbarę Bochenek.
Głównym celem zajęć jest rozwijanie naturalnych zdolności dziecka, inwencji twórczej, rozbudzanie wrażliwości estetycznej oraz nauka ruchu, dykcji i gestu scenicznego. Praca koła to przygotowanie uczniów do przeglądów teatralnych, scenicznych, konkursów recytatorskich, czytelniczych, plastycznych, przedmiotowych i innych. Planowo zajęcia odbywają się 1godzinę tygodniowo. W rzeczywistości czas na przygotowania dostosowywany jest do potrzeb. Twórcza praca nauczycieli i zaangażowanie małych artystów zostają doceniane i nagradzane podczas przeglądów teatralnych i konkursów na terenie miasta, województwa i kraju.
Sukcesy teatralne koła:
2008 r. – II miejsce w Miejskim Przeglądzie Jasełkowym w Będzinie;
2009 r. – wyróżnienie za przedstawienie "Mały Książę" w Miejskim Przeglądzie Małych Form Teatralnych" w Będzinie.
Spektakl przygotowały p. Anna Klimczyk – Chrzanowska i p. Barbara Pietras.
Kolejny rok 2010 to:
I miejsce w III edycji regionalnego konkursu "Nasz wspólny dom – Europa" w Sosnowcu oraz
II miejsce w XIII Przeglądzie Małych Form Scenicznych w Będzinie za przedstawienie "Kopciuszek";
wyróżnienie w VII Międzyszkolnym Przeglądzie Jasełkowym na terenie miasta.
Przedstawienia przygotowane były pod kierunkiem p. Barbary Bochenek i p. Barbary Pietras.
W 2011 roku grupa teatralna "Krasnoludki Marysi" kolejny raz uczestniczyła w Przeglądzie Małych Form Scenicznych wystawiając sztukę p.t. "Zaginikus". Podobnie jak w latach ubiegłych nasi mali artyści odnieśli sukces i wystąpili w Teatrze Dzieci Zagłębia w Będzinie, w finale XIV Przeglądu Małych Form Scenicznych. Ponadto zespół teatralny otrzymał statuetkę za zastosowanie niestandardowych rozwiązań artystycznych tj. grę świateł, scenografię, ruch sceniczny, których pomysłodawcami były p. Barbara Pietras i p. Agata Dworniczak.
Rok 2012 (Rok Dormanowski) – II miejsce w XV Przeglądzie Małych Form Scenicznych w Będzinie za przedstawienie "Koziołek Matołek" oraz wyróżnienie w Przeglądzie Małych Form Teatralnych w Częstochowie;
2013 r. – III miejsce w XVI Przeglądzie Małych Form Scenicznych w Będzinie za przedstawienie "Calineczka";
2013 r. - II miejsce w II Przeglądzie Małych Form Artystycznych w Chorzowie za przedstawienie "Zaginikus".
Cennych wskazówek do dalszej pracy udzieliła małym aktorom pani Emilia Krakowska – przewodnicząca jurry.
Przedstawienia przygotowane były pod kierunkiem p. Barbary Bochenek i p. Barbary Pietras.
Kolejne osiągnięcia to:
2014 r. – Finał Ogólnopolskiego Przeglądu Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych "Dziatwa 2014" w Łodzi za przedstawienie "Niby bajka";
2014 r. – I miejsce w V Przeglądzie Małych Form Teatralnych "Z EFSem na scenę" w Katowicach;
2014 r. – II miejsce w XVII Przeglądzie Małych Form Scenicznych w Będzinie,
Przedstawienie wyreżyserowane zostało przez p. Barbarę Pietras i p. Joannę Sączewską.
Rok 2015 – I miejsce w XVIII Przeglądzie Małych Form Scenicznych w Będzinie za przedstawienie "Zaklęte łabędzie", w reżyserii p. Barbary Pietras i p. Barbary Bochenek. Konsultantką muzyczną była p. Anna Szerel.

Plastycznie koło teatralne wspomagała p. Iwona Szczygieł.

Nasza gazetka
Nasza gazetka

KOŁO DZIENNIKARSKIE

W ramach działalności samorządu szkolnego SP 6 powstała grupa redakcyjna, zajmująca się wydawaniem i opracowywaniem gazetki szkolnej „Wiadomości Szóstki".
Gazetka wydawana jest cyklicznie i adresowana do wszystkich uczniów. Jej stałe rubryki to:

„Z życia szkoły" – bieżące informacje;
„Przedstawiamy" – wywiady z pracownikami szkoły;
„Szkolna lista przebojów" – prezentacje naszych muzycznych idoli;
„Jak to zdrowo żyć sportowo" – relacje z imprez sportowych.

Ponadto w każdym numerze pojawiają się artykuły na tematy interesujące uczniów, jednak ściśle związane z życiem szkoły, np. rozważania na temat zgranej klasy czy mody uczniowskiej.
W gazetce nie brakuje też rozrywki. Redaktorzy sami układają krzyżówki oraz zawsze prezentują humor z ławy szkolnej.
Redagowanie gazetki odbywa się przy ścisłej współpracy koła komputerowego. Na jego zajęciach uczniowie samodzielnie przepisują na komputerze swoje teksty i na dyskietkach przekazują  je  do adiustacji   opiekunce  koła pani  Ewie Krukowskiej  i pani Agacie Dworniczak Następnie wspólnie z paniami planują układ graficzny stron, dobierają odpowiednie czcionki i ilustracje.
Gotowa gazetka jest powielana i rozprowadzana wśród uczniów i nauczycieli, wśród których cieszy się dużą popularnością.

Piłka siatkowa
Piłka siatkowa

SZKOLNY KLUB SPORTOWY

Szkolny Klub Sportowy prowadzi swą działalność już od wielu lat, zapewniając uczniom dodatkową dawkę ruchu i zabawy. W ramach godzin przeznaczonych na te cele powstawały sekcje koszykówki, piłki ręcznej,piłki nożnej, lekkiej atletyki i rekreacyjne. Dzieci uzdolnione ruchowo doskonalą swe umiejętności z wybranych dyscyplin, pozostali uczniowie mają możliwość uczestniczenia w zajęciach rekreacyjnych. Z bardziej znaczących osiągnięć grup SKS-u w poprzednim roku szkolnym można wymienić: V miejsce w Rejonowym Turnieju Szachowym szkół podstawowych chłopców, V miejsce w Rejonowych Igrzyskach Tenisa Stołowego Chłopców, II miejsce w Rejonowym Turnieju Gier i Zabaw „Puchar 5 milionów", III miejsce w Powiatowym Turnieju Tenisa Stołowego Chłopców, III miejsce w Powiatowym Turnieju Szachowym Chłopców, II miejsce w Mistrzostwach Powiatu Będzińskiego w grach i zabawach, III miejsce w Miejskim Turnieju Minisiatkówki Chłopców, II miejsce w Miejskim Turnieju Minipiłki Nożnej Chłopców.

 


Występ przed społecznością szkolną
Występ przed społecznością szkolną

SZKOLNE KOŁO WOKALNO - RUCHOWE

Koło to działa od 2007 roku pod kierunkiem pani Ewy Krukowskiej. Zajęcia te wprowadzają uczestników w świat śpiewu, wspólnego muzykowania oraz podstawowych elementów tanecznych. Pozwalają one na rozwijanie zainteresowań muzycznych oraz zdolności i umiejętności twórczego myślenia. Jego członkami są uczennice ze starszych klas szkoły podstawowej, które samodzielnie próbują dostosować odpowiedni ruch do danej melodii. Dziewczyny chętnie uczestniczą we wspólnych śpiewach, kształcą prawidłową emisję głosu i poprawną dykcję. Taniec rozwija ich poczucie rytmu, tempa i słuchu melodycznego. Programy artystyczne koła wokalno - ruchowego są ozdobą wszelkich uroczystości szkolnych.

Święto drzewa
Święto drzewa

KOŁO EKOLOGICZNE

„Ziemia nie jest własnością człowieka,

to człowiek należy do Ziemi..."

Ideą wiodącą działalności koła ekologicznego jest kształtowanie wrażliwości na piękno przyrody i poczucia odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego w czasach, gdy rozwój cywilizacyjny działa coraz bardziej destrukcyjnie na ludzi, zwierzęta i rośliny. A także przygotowanie młodych ludzi do aktywnego uczestnictwa w propagowaniu postaw ekologicznych. Już kilku lat spotykamy się, by wykonywać wiele działań praktycznych, przyjaznych dla naszej ziemi, rozmawiamy o stanie naszego najbliższego środowiska i zastanawiamy się, jak poprzez nasze codzienne działania moglibyśmy poprawić jego kondycję. Organizujemy takie akcje i przedsięwzięcia, które nie wymagają od nas nakładów pieniężnych. Przystępujemy do akcji "Sprzątania świata", „Święto drzewa", „ Święto Ziemi". Organizujemy szkolne zbiórki makulatury , baterii, puszek i zniszczonych telefonów. Cyklicznie przygotowujemy przedstawienia lub festiwale piosenki o tematyce ekologicznej. Niezwykła popularnością cieszy się tez organizowany na wiosnę Festiwal zdrowej żywności. Jesteśmy częstymi gośćmi okolicznych lasów i leśniczówki Grodziec, gdzie uczestniczymy w zajęciach o tematyce przyrodniczej. Propagujemy wśród uczniów i ich rodziców konkretne działania ekologiczne możliwe do przeprowadzenia we własnych gospodarstwach domowych.


ZAJĘCIA TERENOWE - „Kamionka”

 • 9.XI.2016 Rozpoznawanie gatunków drzew po korze. Rozpoznawanie
       gatunków drzew po liściach (opadłe)- np. dębu, topoli, klonu, lipy, brzozy.
 • 16.XI.2016 Rozpoznawanie drzew po koronie. Rozpoznawanie krzewów (owoce, liście)
 • 30.XI.2016 Rozpoznawanie tropów zwierząt
       dzikich - sarna, dzik, zając, bażant
       domowych - pies, kot
 • 07.XII.2016 Przygotowanie traw do okresu zimowego
 • 14.XII.2016 Obserwujemy osady i opady atmosferyczne
 • 21.XII.2016 Czy "zima" już do nas przyszła?
 • 04.I.2017    Badamy pogodę zimową
 • 11.I.2017    Zima podczas wielkich mrozów
 • 01.II.2017   Szukamy śladów życia ptaków i ssaków.

 

KOŁO PLASTYCZNE

Zajęcia organizowane są dla uczniów klas młodszych. Bierze w nim udział kilkanaścioro dzieci. Odbywają się raz w tygodniu, w ich trakcie dzieci mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień plastycznych. Program koła obejmuje bowiem poznanie wielu różnorodnych technik: rysunkowych, malarskich, graficznych, papieroplastyki i sztuki użytkowej. Podczas zajęć uczniowie wykorzystują różne materiały: papier, karton, kredki, pastele, farby, materiały naturalne i przyrodnicze, zdobnicze itp. Członkowie koła biorą udział w różnych konkursach plastycznych organizowanych nie tylko przez szkołę. Wykonują prace związane z tradycjami świątecznymi. Mają możliwość obcowania ze sztuką plastyczną i wyrażania indywidualnego podejścia do niej. Zajęcia Koła Plastycznego od wielu lat cieszą się dużym zainteresowaniem wśród uczniów klas I – III.