Dogodna lokalizacja
Dogodna lokalizacja

Wykaz podręczników

w Szkole Podstawowej nr 6

im. Marii Konopnickiej

w Będzinie na rok szkolny 2016/2017

KLASA I
1. „Nasz elementarz. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 1. Część 1.”
Maria Lorek, Lidia Wollman. Rok dopuszczenia 2014
2. „Nasz elementarz. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 1. Część 2.”
Maria Lorek, Lidia Wollman. Rok dopuszczenia 2014
3. „Nasz elementarz. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 1. Część 3.”
Maria Lorek, Lidia Wollman, Barbara Ochmańska. Rok dopuszczenia 2014
4. „Nasz elementarz. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 1. Część 4.”
Maria Lorek, Lidia Wollman, Barbara Ochmańska. Rok dopuszczenia 2014
Do każdej części rządowego elementarza będzie dołączona zintegrowana z nią część "Ćwiczenia z pomysłem" - wydawnictwa WSiP – dostosowane do podręcznika MEN dla szkoły podstawowej autorstwa: Jolanty Brzózki, Katarzyny Hamak, Kamili Izbińskiej, Joanny Jesiochy.

Język Angielski:
Program: Bugs World, tytuł - Bugs World 1. Podręcznik dla szkoły podstawowej; autor; Carol Read, Ana Soberón, wydawca: Macmillan Polska Sp. z o.o. dr Rzeczoznawcy - Małgorzata Adams-Tukiendorf, dr Halina Majer, data dopuszczenia - 2009-03-30, nr ewidencyjny w wykazie 30/1/2009

Religia: program: W rodzinie dzieci Bożych (Az-11-01/12); red. ks. T. Smiech, E. Kondrak. B. Nosek. Podręcznik klasa 1: "Żyjemy w Bożym Świecie" (red: K. Mielnicki, E. Kondrak), rok 2012 nr: AZ-1-01/12-KI-1/12

KLASA II
1. „Nasza szkoła. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 2. Część 1A.”
Maria Lorek, Monika Zatorska. Rok dopuszczenia 2015
2. „Nasza szkoła. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 2. Część 1B.”
Maria Lorek, Monika Zatorska. Rok dopuszczenia 2015
3. „Nasza szkoła. Matematyka. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 2. Część 1.”
Agata Ludwa, Maria Lorek. Rok dopuszczenia 2015
4. „Nasza szkoła. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 2. Część 2.”
Maria Lorek, Monika Zatorska. Rok dopuszczenia 2015
5. „Nasza szkoła. Matematyka. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 2. Część 2.”,
Agata Ludwa, Maria Lorek. Rok dopuszczenia 2015
6. „Nasza szkoła. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 2. Część 3.”
Maria Lorek, Monika Zatorska. Rok dopuszczenia 2015
7. „Nasza szkoła. Matematyka. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 2. Część 3.”,
Agata Ludwa, Maria Lorek. Rok dopuszczenia 2015
8. „Nasza szkoła. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 2. Część 4.”
Maria Lorek, Monika Zatorska. Rok dopuszczenia 2015
9. „Nasza szkoła. Matematyka. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 2. Część 4.”,Agata Ludwa, Maria Lorek. Rok dopuszczenia 2015
Do każdej części rządowego elementarza będzie dołączona zintegrowana z nią część "Ćwiczenia z pomysłem" - wydawnictwa WSiP – dostosowane do podręcznika MEN dla szkoły podstawowej autorstwa: Jolanty Brzózki, Katarzyny Hamak, Kamili Izbińskiej, Joanny Jesiochy.
Język angielski:
Program: Bugs World, tytuł - Bugs World 2. Podręcznik dla szkoły podstawowej; autor; Carol Read, Ana Soberón, Magdalena Kondro wydawca: Macmillan Polska Sp. z o.o. Rzeczoznawcy - dr Monika Kusiak, dr Halina Majer , data dopuszczenia - 2010-03-04, nr ewidencyjny w wykazie 30/2/2010

Religia:
Idziemy do Jezusa (red: J. Czerkawski, E. Kondrak), nr AZ-12-01/12-KI-3/12,rok 2012. wyd: Jedność, Kielce

KLASA III
1. „Nasza szkoła. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 3. Część 1A.”
Maria Lorek, Monika Zatorska. Rok dopuszczenia 2016
2. „Nasza szkoła. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 3. Część 1B.”
Maria Lorek, Monika Zatorska. Rok dopuszczenia 2016
3. „Nasza szkoła. Matematyka. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 3. Część 1.”
Agata Ludwa, Maria Lorek. Rok dopuszczenia 2016
Do każdej części rządowego elementarza będzie dołączona zintegrowana z nią część "Ćwiczenia z pomysłem" - wydawnictwa WSiP – dostosowane do podręcznika MEN dla szkoły podstawowej autorstwa: Jolanty Brzózki, Katarzyny Hamak, Kamili Izbińskiej, Joanny Jesiochy.

Język angielski:
Program: Bugs World, tytuł - Bugs World 3. Podręcznik dla szkoły podstawowej; autor; Elisanda Papiol, Maria Toth, Magdalena Kondro wydawca: Macmillan Polska Sp. z o.o. Rzeczoznawcy - dr Małgorzata Adams-Tukiendorf, dr Halina Majer , data dopuszczenia - 2011-02-25, nr ewidencyjny w wykazie 3032/2011

Religia:
"Jezus jest z nami" - podręcznik ( AZ-13-01/12-KI-4/13)i ćwiczenia (AZ-13-0112-KI-4/13, red. J. Czerkawski, E Kondrak, rok wydania: 2013, wydawnictwo: Jedność. Kielce.

 

 

KLASA IV
JĘZYK POLSKI:
PODRĘCZNIK: Słowa na start! Podręcznik do języka polskiego dla klasy czwartej szkoły podstawowej. Część 1. Kształcenie literackie i kulturowe.
Autor: Marlena Derlukiewicz
Wyd. Nowa Era Spółka z o.o.
Rzeczoznawcy: dr Krzysztof Koc, mgr Michał Ratajczak, dr Danuta Krzyżyk
Numer i data dopuszczenia: 2011-05-27, 338/1/2011/2015

PODRĘCZNIK: Słowa na start! Podręcznik do języka polskiego dla klasy czwartej szkoły podstawowej. Część 2. Kształcenie językowe.
Autor:  Agnieszka Gorzałczyńska-Mróz, Danuta Chwastniewska, Danuta Rożek
Wyd. Nowa Era Sp. z o.o., Wydawnictwo Era Sp. z o.o..
Rzeczoznawcy: dr Krzysztof Koc, mgr Michał Ratajczak, dr Danuta Krzyżyk
Numer i data dopuszczenia 2011-06-27, 338/2/2011/2015

Zeszyt ćwiczeń: Słowa na start! Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla klasy czwartej szkoły podstawowej.
Autor: Anna Klimowicz, Krystyna Brząkalik
Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o.
Rok wydania: 2016
JĘZYK ANGIELSKI
PODRĘCZNIK WIELOLETNI I ĆWICZENIA: World Explorer 1.
Książka ucznia.
Autor: Jennifer Heath, Michelle Crawford, Marta Mrozik-Jadacka
Wyd. Nowa Era Spółka z o.o
Rzeczoznawcy: dr Małgorzata Adams-Tukiendorf, mgr Magdalena Urbaniak, mgr Wacław Wawrzyniak
Numer dopuszczenia: 2012-03-19, 497/1/2012
HISTORIA
Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii i społeczeństwa dla klasy czwartej szkoły podstawowej.
Autor: Grzegorz Wojciechowski
Wydawnictwo Nowa Era
Numer dopuszczenia 443/1/2012/2015

RELIGIA
PODRĘCZNIK „Miejsca pełne BOGActw”
Autorzy: ks.K. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek, Jedność, Kielce
AZ-21-02/12-KI-1/12

ĆWICZENIA DLA UCZNIA: „Miejsca pełne BOGActw” Zeszyt Ćwiczeń
Autor: E. Kondrak, E. Parszewska
Rok wydania: 2012

MUZYKA
PODRĘCZNIK: „I gra muzyka”: Podręcznik do muzyki dla klas IV- VI szkoły podstawowej.
Autorzy: Monika Gromek, Grażyna Kilbach
Wydawnictwo Nowa Era
569/ 2012

PLASTYKA
PODRĘCZNIK: „ Do dzieła!” Podręcznik do plastyki dla klas IV- VI szkoły podstawowej
Autorzy: Jadwiga Lukas, Krystyna Onak
Wydawnictwo Nowa Era
326/2011
MATEMATYKA
PODRĘCZNIK DLA UCZNIA:
Matematyka z pomysłem . Podręcznik. Klasa 4. Część 1 Barbara Dubiecka-Kruk, Piotr Piskorski, Ewa Pytlak, Agnieszka Gleirscher, Ewa Malicka Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. Data dopuszczenia 2014-03-11 Nr dopuszczenia 687/1/2014
Matematyka z pomysłem. Podręcznik. Klasa 4. Część 2 Barbara Dubiecka-Kruk, Piotr Piskorski, Ewa Pytlak, Agnieszka Gleirscher, Ewa Malicka Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. Data dopuszczenia 2014-05-29 Nr dopuszczenia 687/2/2014

ĆWICZENIA DLA UCZNIA:
1. Matematyka z pomysłem. Zeszyt ćwiczeń. Klasa 4. Część 1 Barbara Dubiecka-Kruk, Piotr Piskorski, Agnieszka Gleirscher, Ewa Malicka, Ewa Pytlak
Symbol: 147003 ISBN: 9788302141812 Numer wydania: III Rok wydania: 2016
2. Matematyka z pomysłem. Zeszyt ćwiczeń. Klasa 4. Część 2 Barbara Dubiecka-Kruk, Piotr Piskorski, Agnieszka Gleirscher, Ewa Malicka, Ewa Pytlak
Symbol: 147004 ISBN: 9788302141829 Numer wydania: III Rok wydania: 2016

PRZYRODA
Przyroda z pomysłem. Część 1 i 2. Podręcznik dla klasy 4 szkoły podstawowej. Urszula Depczyk, Bożena Sienkiewicz, Halina Binkiewicz Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. Data dopuszczenia 2012-07-23 Nr dopuszczenia604/1/2012
ĆWICZENIA DLA UCZNIA:
PRZYRODA Z POMYSŁEM. ZESZYT ĆWICZEŃ. KLASA 4. CZĘŚĆ 1 i 2. Urszula Depczyk, Bożena Sienkiewicz, Halina Binkiewicz, ISBN: 9788302123443 Numer wydania: V, Rok wydania: 2016

ZAJĘCIA TECHNICZNE
Jak to działa? Podręcznik z ćwiczeniami do zajęć technicznych dla klas 4-6 szkoły podstawowej.
Autor: Lech Łabecki, Marta Łabecka
Wydawnictwo: Nowa Era Spółka z o.o.
Numer dopuszczenia: 295/2010
ZAJĘCIA KOMPUTEROWE
Lubię to! Podręcznik multimedialny do zajęć komputerowych dla klas 4-6 szkoły podstawowej.
Autor: Michał Kęska,
Wydawnictwo: Nowa Era Spółka z o.o.
Numer dopuszczenia: 583/m/2012

 

KLASA V
JĘZYK POLSKI
PODRĘCZNIK: Słowa na start! Podręcznik do języka polskiego
dla klasy piątej szkoły podstawowej. Część 1. Kształcenia literackie i kulturowe.
Autor: Marlena Derlukiewicz
Wyd. Nowa Era Spółka z o.o.
Rzeczoznawcy: dr Krzysztof Koc, mgr Michał Ratajczak, dr Danuta Krzyżyk
Numer i data dopuszczenia : 2013-04-19 , 338/4/2013/2015
PODRĘCZNIK: Słowa na start! Podręcznik do języka polskiego dla klasy
V szkoły podstawowej. Część 2. Kształcenie językowe.
Autor: Anna Wojciechowska, Agnieszka Marcinkiewicz Wyd. Nowa Era Spółka z o.o.
Rzeczoznawcy: dr Krzysztof Koc, mgr Michał Ratajczak, dr Danuta Krzyżyk
Numer i data dopuszczenia: 2013-04-05 , 338/3/2013/2015
JĘZYK ANGIELSKI:
PODRĘCZNIK I ĆWICZENIA,
World Explorer 2. Książka ucznia,
Autor: Jennifer Heath, Michelle Crawford, Marta Mrozik-Jadacka
Wyd. Nowa Era Spółka z o.o
Rzeczoznawcy: dr Małgorzata Adams- Tukiendorf, mgr Magdalena Urbaniak,
mgr Wacław Wawrzyniak
Numer dopuszczenia:2013-01-15, 497/2/2013

World Explorer 2, Zeszyt ćwiczeń
Autor: Sue Clarke, Marta Mrozik-Jadacka, Dorota Wosińska

 HISTORIA
Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii i społeczeństwa dla klasy piątej szkoły podstawowej

 Autor: Grzegorz Wojciechowski
Wydawnictwo Nowa Era
Numer dopuszczenia 443/2/2013/2015

 RELIGIA
PODRĘCZNIK: „Spotkania uBOGAcające”
Autor: ks.K.Mielnicki , E.Kondrak, E.Parszewska, Jedność, Kielce
AZ-22-02/12-KI-1/13

ĆWICZENIA DLA UCZNIA: Klasa V „Spotkania uBOGAcające” Zeszyt ćwiczeń
Autor: , E.Kondrak, E.Parszewska , Rok wyd.2013

MUZYKA
PODRĘCZNIK: I gra muzyka: Podręcznik do muzyki dla klas IV- VI szkoły podstawowej.
Autorzy: Monika Gromek, Grażyna Kilbach
Wydawnictwo Nowa Era
569/ 2012

 PLASTYKA
PODRĘCZNIK: Do dzieła! Podręcznik do plastyki dla klas IV- VI szkoły podstawowej
Autorzy: Jadwiga Lukas, Krystyna Onak
Wydawnictwo Nowa Era
326/2011

 MATEMATYKA
PODRĘCZNIK DLA UCZNIA:
Matematyka z pomysłem. Podręcznik. Klasa 5 Szkoła podstawowa Anna Dubiecka, Barbara Dubiecka-Kruk, Piotr Piskorski, Ewa Malicka
Symbol: 147006 ISBN: 9788302149566 Nr aprobaty: 687/3/2015 Numer wydania: II Rok wydania: 2016

 ĆWICZENIA DLA UCZNIA:
Matematyka z pomysłem. Zeszyt ćwiczeń. Klasa 5. Część 1 Anna Dubiecka, Barbara Dubiecka-Kruk, Piotr Piskorski, Ewa Malicka
Symbol: 147007ISBN: 9788302149573 Numer wydania: II Rok wydania: 2016
Matematyka z pomysłem. Zeszyt ćwiczeń. Klasa 5. Część 2 Barbara Dubiecka-Kruk, Anna Dubiecka, Piotr Piskorski, Ewa Malicka
Symbol: 147008 ISBN: 9788302149580 Numer wydania: II Rok wydania: 2016

 PRZYRODA
Przyroda z pomysłem. Cześć 2. Podręcznik dla klasy 5 szkoły podstawowej Urszula Depczyk, Bożena Sienkiewicz, Halina Binkiewicz Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. Data dopuszczenia 2013-05-14 Nr dopuszczenia 604/2/2013
Przyroda z pomysłem. Część 1. Podręcznik dla klasy 5 szkoły podstawowej Urszula Depczyk, Bożena Sienkiewicz, Halina Binkiewicz Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. data i numer dopuszczenia 2013-02-18 604/3/2013

 ĆWICZENIA DLA UCZNIA:
PRZYRODA Z POMYSŁEM. ZESZYT ĆWICZEŃ. KLASA 5. CZĘŚĆ 1. Urszula Depczyk, Bożena Sienkiewicz, Halina Binkiewicz. ISBN: 9788302134890. Numer wydania: IV. Rok wydania: 2016
PRZYRODA Z POMYSŁEM. ZESZYT ĆWICZEŃ. KLASA 5. CZĘŚĆ 2. Urszula Depczyk, Bożena Sienkiewicz, Halina Binkiewicz. ISBN: 9788302134906. Numer wydania: III. Rok wydania: 2016

 ZAJĘCIA TECHNICZNE
Jak to działa? Podręcznik z ćwiczeniami do zajęć technicznych dla klas 4-6 szkoły podstawowej.
Autor: Lech Łabecki, Marta Łabecka
Wydawnictwo: Nowa Era Spółka z o.o.
Numer dopuszczenia: 295/2010
ZAJĘCIA KOMPUTEROWE
Lubię to! Podręcznik multimedialny do zajęć komputerowych dla klas 4-6 szkoły podstawowej.
Autor: Michał Kęska,
Wydawnictwo: Nowa Era Spółka z o.o.
Numer dopuszczenia: 583/m/2012

 

 

KLASA VI
JĘZYK POLSKI
PODRĘCZNIK: Słowa na start! Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego dla klasy VI szkoły podstawowej
Autor: Marlena Derlukiewicz Wyd. Nowa Era Spółka z o.o.
Rzeczoznawcy: dr Krzysztof Koc, mgr Michał Ratajczak, dr Danuta Krzyżyk
Numer i data dopuszczenia: 2014-04-29 , 338/5/2014

PODRĘCZNIK: Słowa na start! Podręcznik do kształcenia językowego dla klasy VI szkoły podstawowej. Część I, Część II
Autor: Anna Wojciechowska, Agnieszka Marcinkiewicz Wyd. Nowa Era Spółka z o.o.
Rzeczoznawcy: dr Krzysztof Koc, mgr Michał Ratajczak, dr Danuta Krzyżyk
Numer i data dopuszczenia: 2014-05-09, 338/6/2014
JĘZYK ANGIELSKI
PODRĘCZNIK I ĆWICZENIA: World Explorer 3
Autor: Jennifer Heath, Michelle Crawford
Wyd. Wydawnictwo Szkolne PWN Sp. z o.o..
Rzeczoznawcy: dr Małgorzata Adams- Tukiendorf, mgr Magdalena Urbaniak, mgr Wacław Wawrzyniak
Numer i data dopuszczenia : 2014-04-09 , 497/3/2014

HISTORIA
My i historia. Historia i społeczeństwo. Klasa 6
Autor: Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch,
Wydawnictwo Szkolne PWN Sp. z o.o.
Rzeczoznawcy: mgr Zofia Teresa Kozłowska, dr Izabella Kust, dr Katarzyna Kłosińska
Numer i data dopuszczenia: 2013-12-10 , 369/3/2013
RELIGIA
PODRĘCZNIK:
Tajemnice BOGAtego życia
ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska, Jedność, Kielce
AZ-23-02/12-KI-3/14

ĆWICZENIA DLA UCZNIA:
Klasa VI „Tajemnice BOGAtego życia ” Zeszyt ćwiczeń
Autor/Autorzy: Elżbieta Kondrak, Ewelina Parszewska, Agnieszka Sętorek
Rok wydania: 2014
MUZYKA
PODRĘCZNIK: I gra muzyka: Podręcznik do muzyki dla klas IV- VI szkoły podstawowej.
Autorzy: Monika Gromek, Grażyna Kilbach
Wydawnictwo Nowa Era
569/ 2012

PLASTYKA
PODRĘCZNIK: Do dzieła!Podręcznik do plastyki dla klas IV- VI szkoły podstawowej
Autorzy: Jadwiga Lukas, Krystyna Onak
Wydawnictwo Nowa Era
326/2011

MATEMATYKA
PODRĘCZNIK DLA UCZNIA:
Matematyka z plusem (Klasy IV-VI) .Matematyka 6. Podręcznik dla klasy szóstej szkoły podstawowej Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Piotr Zarzycki Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe sp. z o.o. sp. k Data dopuszczenia 2014-05-09 Nr dopuszczenia 340/3/2014

ĆWICZENIA DLA UCZNIA:
1. Matematyka 6. Zeszyt ćwiczeń. Geometria M. Dobrowolska, M. Jucewicz, P. Zarzycki seria: Matematyka z plusemISBN: 978-83-7420-509-2
2. Matematyka 6. Zeszyt ćwiczeń. Liczby i wyrażenia algebraiczne. Część 2 A. Demby, M. Dobrowolska, M. Jucewicz, P. Zarzycki seria: Matematyka z plusem
ISBN: 978-83-7420-508-5
3. Matematyka 6. Zeszyt ćwiczeń. Liczby i wyrażenia algebraiczne. Część 1 Z. Bolałek, A. Demby, M. Dobrowolska, M. Jucewicz, A. Sokołowska, P. Zarzycki
seria: Matematyka z plusem ISBN: 978-83-7420-507-8

PRZYRODA
Przyroda z klasą. Podręcznik do klasy 6. Joanna Buniowska, Ewa Frąckowiak, Ewa Gęca Wydawnictwo "LektorKlett"podręcznik tradycyjny, Data dopuszczenia 2014-05-20 Nr dopuszczenia 481/3/2014
Jak to działa? Podręcznik z ćwiczeniami do zajęć technicznych dla klas 4-6 szkoły podstawowej.
Autor: Lech Łabecki, Marta Łabecka
Wydawnictwo: Nowa Era Spółka z o.o.
Numer dopuszczenia: 295/2010

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE
Klasa VI Informatyka Europejczyka Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej. Klasa 6. Edycja: Windows XP.
Wydawnictwo Helion
Numer dopuszczenia: 260/2010
Office 2003, OpenOffice.org Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka 396/3/2011