Szkoła Myślenia


W "Szkole Myślenia" stawialiśmy na umiejętność rozumowania, zadawania pytań badawczych, rozwiązywania problemów oraz wykorzystania wiedzy w praktyce. Zachęcaliśmy nauczycieli do stosowania metod rozwijających myślenie, w tym uczniowskich projektów edukacyjnych, zarówno z zakresu nauk matematyczno - przyrodniczych, jak i humanistyczno - społecznych. Swoje osiągnięcia nauczyciele i uczniowie przedstawiali na Szkolnym Festiwalach Nauki. Program realizowany był w latach: 2008/2009 oraz 2009/2010 w ramach akcji "Szkoła z klasą".

Program skierowany był do szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. Zaproszeni nauczyciele, którzy kształtowali u uczniów umiejętności twórczego, krytycznego myślenia oraz samodzielnego stawiania pytań, korzystali z platformy internetowej "Szkoła Myślenia dla nauczycieli". Było to miejsce wymiany doświadczeń, pomysłów na ciekawe projekty, dyskusji na temat programów i prezentacji przebiegu Szkolnych Festiwali Nauki.