Szachetna paczka


SZLACHETNA PACZKA ma już trzynaście lat. Po raz pierwszy została zorganizowana w Krakowie w 2000 roku. Wtedy grupa studentów duszpasterstwa akademickiego prowadzona przez ks. Jacka Stryczka obdarowała 30 ubogich rodzin. Dzisiaj projekt SZLACHETNEJ PACZKI ma charakter ogólnopolski i jak żadna inna akcja charytatywna w Polsce łączy działania setek tysięcy osób. W 2013 roku Paczka jest organizowana w 508 lokalizacjach w całej Polsce. W tym roku nasza szkoła przystąpiła do tego projektu. Nasi uczniowie i ich rodzice przynieśli dary, którymi obdarowane bedą rodziny potrzebujące pomocy w naszej okolicy. Bardzo im za to dziękujemy!