Ślady przeszłości


W programie "Ślady przeszłości" – uczniowie adoptują zabytki, wyruszają w teren w poszukiwaniu zapomnianych zabytków, ciekawych przedmiotów codziennego użytku, fascynujących historii. Odkryte obiekty, miejsca i relacje biorą pod swoją opiekę i dbają, by pamięć o nich nie zaginęła.

Od 2006 roku nasza szkoła opiekuje się kościołem na Górze Św. Doroty. Obiekt oficjalnie został zaadoptowany przez uczniów przy ówczesnych władzach miasta i kościoła. Na wzgórzu został zorganizowany przez szkołę koncert muzyki sakralnej, ufundowaliśmy obraz Św. Doroty, a także corocznie organizujemy Pieszy Rajd na Dorotkę. W czasie rajdu uczniowie wykazują się wiedzą historyczną, rozwiązują różne zadania, biorą udział w zabawach. Obecny rok to także projekt "Rutka Laskier, w którym współpracujemy ze Szkołą Podstawową nr 11 z Będzina, oraz ze szkołą z Izraela. Przewodnim tematem jest pamiętnik Rutki Laskier i wymiana doświadczeń i własnych tradycji miedzy narodami. 8 listopada braliśmy udział w Dniu Żydowskim organizowanym w Szkole Podstawowej nr 11, w czasie którego zapoznaliśmy się z tradycjami żydowskimi dzieci izraelskich, oraz obejrzeliśmy film o BBC o Rutce Laskier. Teraz przygotowujemy prezentację o polskich tradycjach, którą wyślemy do zaprzyjaźnionej szkoły w Izraelu.

 Na Górze Zamkowej 2014 roku w Będzinie odbyła się już IV edycja gry terenowej pod hasłem ”Szlakiem Niepodległości”, zorganizowana przez dwie Szkoły Podstawowe z Będzina: nr 6 i 11. Tegoroczne wydanie w szczególny sposób wpisało się w obchody 25-lecia pierwszych wolnych wyborów do parlamentu polskiego. Rozlokowane bowiem w różnych miejscach stanowiska poświęcone były najważniejszym wydarzeniom związanym z istnieniem państwa polskiego i obrony jego suwerenności, stając się niejako lekcją wolności w terenie. I tak każdy z pięciu punktów poświęcony był obchodom: Święta Narodowego uchwalenia Konstytucji 3 maja, Uroczystości Odzyskania Niepodległości 11 listopada, Święta Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej 15 sierpnia oraz Dnia Wolności i Praw Obywatelskich 4 czerwca. Dzieci wędrując szlakiem niepodległości sprawdzały swoje wiadomości związane nie tylko z historią i obchodami poszczególnych świąt, ale również musiały wykazać się znajomością symboli narodowych Rzeczpospolitej. Formą sprawdzenia wiedzy i umiejętności były liczne pytania i zadania m.in rozpoznania osób związanych z wydarzeniami historycznymi, telegram do uzupełnienia o brakujące fakty historyczne, poszukiwanie ukrytych zadań czy polecenie wypełnienia luki w tekstach. Ponadto uczniowie musieli również wykazać się znajomością pieśni żołnierskich, malarstwa historycznego a także elementów musztry.

 W dniu 6 czerwca 2014 roku na Zamku Królewskim w Warszawie, w Sali Balowej, odbyła się uroczystość wręczenia tytułu – „Samorząd Przyjazny Szkole Rozwijającej Uczenie Się Uczniów”. Tytuł został nadany przez prowadzony przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Polsko - Amerykańską Fundację Wolności program Szkoła Ucząca Się.

Uczestnicy mieli okazję obejrzeć projekty uczniowskie w ramach Ogólnopolskiej Prezentacji Projektów Młodzieżowych.

Wśród 78 zespołów uczniowskich w Arkadach Kubickiego Zamku Królewskiego w Warszawie byli uczniowie z trzech będzińskich szkół – Szkoły Podstawowej nr 6 im. Marii Konopnickiej, Szkoły Podstawowej nr 11 im. Władysława Broniewskiego oraz Gimnazjum nr 3 im. Henryka Sienkiewicza. Centrum Edukacji Obywatelskiej wyróżniło jeszcze jedną będzińską szkołę – Gimnazjum nr 6 w Miejskim Zespole Szkół nr 4 im. Noblistów Polskich – za zaangażowanie w programie edukacyjnym Akademia Uczniowska.

Uczestnicy prezentacji mogli wymienić się doświadczeniami, porozmawiać z ekspertami, zaangażowanymi społecznie specjalistami w dziedzinie, której realizowany był dany projekt. W trakcie OPPM-u odbyła się również gra terenowa po Arkadach: „Inspiracje i ich wariacje”, podczas której uczestnicy lepiej poznawali projekty innych szkół oraz nowe możliwości i sposoby działania. Całe wydarzenie zakończyło się wspólnym koncertem, na nietypowych, kolorowych instrumentach.