RADA RODZICÓW


RADA RODZICÓW

Przewodnicząca - Wioletta  Czajer

Zastępca przewodniczącej - Agnieszka Binko

Skarbnik - Ewelina Tesmer - Frańczak

Sekretarz - Anna Neugebauer, Małgorzata Adamczyk

Numer konta Rady Rodziców:

47 1320 1465 2880 9184 2000 0001 Bank Pocztowy