PoczytajMy


"PoczytajMy" - to program, w ramach którego uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z całej Polski czytają książki dzieciom z przedszkoli, szkół specjalnych, szpitali, świetlic i domów dziecka.

W ramach programu młodzi często przygotowują z maluchami inscenizacje teatralne własnego autorstwa, bądź wymyślają różnorodne gry i zabawy. Niektórzy nawet piszą bajki dla najmłodszych!

Praca z maluchami buduje w uczniach wrażliwość, aktywizuje ich, pomaga w pokonywaniu barier (np. nieśmiałości), pozwala zdobyć doświadczenie w pracy społecznej. Ponadto, projekt buduje więzi między nastolatkami a ich młodszymi koleżankami i kolegami oraz kształtuje nawyk czytania książek. Dzięki uczestnictwu w programie młodzi ludzie mają okazję, często po raz pierwszy, zetknąć się z wolontariatem. Nasza szkoła od wielu lat uczestniczy w tym projekcie. Za każdy rok uczestnictwa od CEO otrzymujemy certyfikaty. Dyplomy uznania otrzymują również uczniowie i nauczyciele działający w tym przedsiewzięciu. W tym roku szkonym uczennice klasy szóstej  odwiedzały przedszkolaków raz, a czasem dwa razy w tygodniu. Czytały im przygotowane bajki i opowiadania, a także bawiły się z nimi i rozmawiały. Uroczyście obchodziliśmy Dzień Pluszowego Misia. Zaprosiłyśmy dzieci z zaprzyjaźnionego przedszkola, które obejrzały bajki z różnymi misiami a potem uczestniczyli w konkursie plastycznym. Dzieci gościły u nas  szkole również podczas pasowania uczniów klas pierwszych na czytelnika i obejrzały przedstawienie "Niby bajka."

PoczytajMy, wspiera ogólnopolską akcję czytania dzieciom.