Pamiętnik Rutki Laskier


W ramach programu Centrum Edukacji Obywatelskiej nasi uczniowie uczestniczyli w Ogólnopolskiej Prezentacji Projektów Młodzieżowych w Zamku Królewskim w Warszawie. Dzieci zaprezentowały wyniki pracy nad Międzynarodowym Projektem  "Pamiętnik Rutki Laskier", który jest prowadzony wspólnie ze szkołą z Izraela oraz SP 11 z Będzina. Projekt przybliża młodemu pokoleniu Polaków losy ich rówieśnicy Rutki Laskier, której przyszło żyć w okrutnym okresie II wojny światowej. Uczestnicy prezentacji mogli wymienić się doświadczeniami, porozmawiać z ekspertami, zaangażowanymi społecznie specjalistami w dziedzinie, której realizowany był dany projekt. W trakcie OPPM-u odbyła się również gra terenowa po Arkadach: „Inspiracje i ich wariacje”, podczas której uczestnicy lepiej poznawali projekty innych szkół oraz nowe możliwości i sposoby działania. Całe wydarzenie zakończyło się wspólnym koncertem, na nietypowych, kolorowych instrumentach.