Ortograffiti


Program Edukacyjno - Terapeutyczny ORTOGRAFFITI to jedyny kompleksowy system pomocy uczniom z dysleksją lub mającym trudności w nauce ortografii. Program uzyskał rekomendację Polskiego Towarzystwa Dysleksji. Dlatego też nauczyciele naszej szkoły postanowili przystąpic do tego projektu, aby pomóc naszym uczniom w trudnej nauce pisania, czytania i rozumienia czytanego tekstu.