Ogłoszenia


REGULAMIN KONKURSU NA LOGO
Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Marii Konopnickiej w Będzinie

I. Organizator konkursu
1. Organizatorem konkursu na opracowanie logo szkoły jest Dyrektor Szkoły oraz Rada Rodziców, Radni Miasta Będzina
II. Cel i przedmiot konkursu
1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego symbolu (logo) dla Szkoły Podstawowej nr 6 w Będzinie.
2. Logo wykorzystywane będzie przez szkołę do celów identyfikacyjnych, reklamowych, korespondencyjnych, promocyjnych, itp. oraz umieszczone na sztandarze szkoły.
3. Konkurs trwa od 15.11.2017r. do 15.01.2018r.
III. Warunki uczestnictwa w konkursie
1. W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie naszej szkoły.
2. Projekty konkursowe mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie lub zespołowo.
3. Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie.
4. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt.
5. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz Szkoły Podstawowej nr 6 w Będzinie
6. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.
IV. Forma prezentacji pracy konkursowej
1. Projekt znaku graficznego (logo) powinien nadawać się do różnorodnego wykorzystania: reklama, Internet, pisma, ulotki.
2. Prace można wykonać ręcznie lub korzystając z technik komputerowych.
3. Projekty konkursowe muszą spełniać następujące warunki:
- na dowolnym formacie należy przedstawić znak.
- w swej treści projekt nie może zawierać elementów obraźliwych.
4. Logo winno charakteryzować się następującymi cechami;
- być czytelne i łatwe do zapamiętania,
- być łatwo identyfikowane z naszą szkołą
- wzbudzać pozytywne emocje,
składać się :
• tylko z logotypu (stylizacji literowej)
• tylko z elementu graficznego będącego symbolem
• lub też zawierać połączenie obu tych elementów.
5.Logo nie powinno być skomplikowane pod względem graficznym i kolorystycznym.
6.Prace należy składać podając:
-imię i nazwisko,
-klasę,
-płytę z nagraną pracą, jeżeli jest ona wykonana techniką komputerową
V. Miejsce i termin składania prac konkursowych
1. Prace należy składać do dnia 15.01.2018r. w sekretariacie szkoły.
2. Prace konkursowe, niespełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.
3. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.
4. Organizator nie zwraca prac.
VI. Kryteria oceny prac konkursowych
Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:
1) zgodność projektu z danymi naszej szkoły,
2) oryginalność znaku, łatwość zapamiętywania,
3) czytelność i funkcjonalność projektu,
4) estetyka wykonania projektu.
VII. Ocena prac konkursowych
Zwycięskie prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową, w składzie:
1. Dyrektor szkoły
2. Przedstawiciel Rady Rodziców
3. Przedstawiciel Rady Pedagogicznej (nauczyciel informatyki)
4. Przedstawiciel Rady Miasta w/w osoby nie mogą być uczestnikami konkursu oraz mieć z nimi powiązań rodzinnych.
VIII. Rozstrzygnięcie konkursu
1. W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłania zwycięzcę konkursu.
2. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody.
3. Planowana data ogłoszenia wyników 18.01.2018r.
4. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie szkoły.

Nasza szkoła bierze udział w projekcie „Im więcej kto opuszczony z tym większą miłością służyć mu trzeba…” – w myśl Brata Alberta Chmielowskiego”, którego organizatorem jest fundacja „Bo Warto”. Głównym celem jest popularyzacja wiedzy o życiu i działalności św. Brata Alberta i rozwijanie w uczestnikach wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, zwłaszcza samotnego i chorego. Zadaniem projektowym dla uczestników jest przygotowanie i przeprowadzenie działania charytatywnego polegającego na spotkaniu z drugim, potrzebującym człowiekiem zainspirowanego życiem i działalnością św. Brata Alberta. W projekcie chodzi o przygotowanie akcji, w których najważniejszy będzie bezpośredni kontakt z osobą potrzebującą. Działania przeprowadzane przez zespoły zgłoszone do Projektu powinny być wymyślone i zorganizowane przez dzieci i młodzież z niewielką pomocą opiekunów i kierowane do członków ich społeczności lokalnych.
W ramach projektu uczniowie z naszej szkoły obejmą pomocą i opieką pensjonariuszy DOMU OPIEKI SPOŁECZNEJW BĘDZINIE PRZY ULICY CHOPINA. Celem akcji na rzecz mieszkańców DPS jest:
- uwrażliwianie dzieci na cierpienie drugiego człowieka,
- dostrzeganie wśród nas ludzi potrzebujących, starszych, chorych i opuszczonych
- kształtowanie umiejętności dzielenia się z innymi przedświąteczna radością, nadzieje i miłością.
W projekcie będzie uczestniczył zespół uczniów SP 6 w składzie:
Natasza Nowak
Julia Zaremba
Angelika Cichoń
Sara Czuber
Nikola Szałaj
koordynator: Małgorzata Chojnacka

Jednym z pierwszych działań w ramach projektu jest zbiórka środków czystości, środków pielęgnacyjnych oraz środków higieny osobistej, która będzie miała miejsce w okresie - 6-30 listopada 2017.
Jeśli możesz, to przynieś dla ludzi chorych-naszych podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Grodźcu:
- mydło toaletowe twarde
- mydło w płynie
- szampon
- żel do mycia
- ręczniki jednorazowe
- mokre chusteczki
- chusteczki higieniczne
- pastę do zębów
- szczoteczkę do zębów
- krem do rąk
- krem przeciw odleżynom
- krem nawilżający
- sudocrem - krem barierowo - ochronny dla dzieci i dorosłych z problemami skórnymi
- wkładki higieniczne i podpaski dla kobiet i mężczyzn
- pampersy dla dorosłych (całe paczki, mogą być z niewielką ilością sztuk)
- pieluchomajtki dla dorosłych (całe paczki)
- balsam do ciała
- grzebień
-obcinacze do paznokci
- i inne produkty niezbędne do pielęgnacji i higieny

Lista uczestników projektu:
http://www.fundacjabowarto.pl/wp-content/uploads/2017/11/zgłoszenia-projekt_Albert-Chmielowski_strona-1.pdf

Zapraszamy do udziału w Międzynarodowym Konkursie Matematyka w obiektywie - http://mwo.usz.edu.pl/
Konkurs fotograficzny MATEMATYKA W OBIEKTYWIE jest częścią międzynarodowego projektu naukowo-dydaktycznego MATHEMATICS IN FOCUS. Organizatorem przedsięwzięcia jest Wydział Matematyczno-Fizyczny Uniwersytetu Szczecińskiego.
Celem projektu jest budowanie płaszczyzny pomiędzy matematyką a sztuką fotografii, wspomaganie edukacji matematycznej, myślenia matematycznego, popularyzowanie wiedzy i kultury matematycznej. Konkurs jest bezpłatny. Uczestnicy przygotowują nie więcej niż 6 zdjęć,
którym przypisują nazwy związane z matematyką. Idea konkursu opiera się na połączeniu obrazu z autorską informacją o niej. Nadanie nazwy (tytułu) zmienia kategorię pracy z fotografii, która przemawia wyłącznie obrazem na parę (zdjęcie, tekst), która nadaje pracy sens poznaczy.
Konkurs polega na zrobieniu zdjęć czegoś co w jakiś sposób może być związane z matematyką, ale nie wprost- tu galeria prac z poprzednich lat - http://mwo.usz.edu.pl/galerie/. Ważne jest również nadanie odpowiedniego - ciekawego tytułu w czym mogę pomóc.
Przy obróbce zdjęć dopuszcza się zastosowanie korekty tonacji, kontrastu, konwersje do czerni-bieli, kadrowanie oraz drobny retusz. Pracę proszę wysłać przez platformę wsipnet, meila szkolnego lub osobiście na płycie lub pendrive. Ambasador konkursu w szkole - Wioletta Skutnik - pomoże także w założeniu kont i przesłanie prac do organizatora konkursu.
Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody min laptopy, tablety, mac booki, czytniki.
Termin przekazania prac do ambasadora szkoły - Wioletty Skutnik - 13.11.2017 r(poniedziałek)
ZAPRASZAMY I LICZYMY NA POMYSŁY I KREATYWNOŚĆ.

W roku szkolnym 2017/2018 nasza szkoła bierze udział w programie WZOROWA ŁAZIENKA organizowany przez markę DOMESTOS

Uczniowie naszej szkoły wykonali piękne rysunki pod hasłem:

WZOROWA ŁAZIENKA,

które zamieszczone są w galerii na profilu naszej szkoły

Szkoła ma szansę wygrać NAGRODĘ-remont łazienki

lub produkty marki DOMESTOS

Aby zagłosować na naszą szkołę należy wejść na stronę:

https://www.wzorowalazienka.pl/galeria/9541

GŁOSOWAĆ MOŻNA CODZIENNIE

do 30 listopada 2017r.

Szkoła zgłosiła się do programu "Bezpieczniki TAURONA. Włącz dla dobra dziecka". Jest to kampania edukacyjna, organizowana przez TAURON. 

http://bezpieczniki.tauron-pe.pl/dla-dziecka/Strony/dla-dziecka.aspx

Celem akcji jest edukacja dzieci i młodzieży w zakresie bezpiecznego i racjonalnego korzystania z enargii elektrycznej, urządzeń nią zasilanych, a także bezpiecznego zachowania w pobliżu infrastruktury energetycznej. W zajęciach edukacyjnych i konkursie literacko - plastycznym „Energia moim przyjacielem” weźmie udział klasa VI.

Zbieramy  w szkole zużyte baterie.

Baterii nie wolno wyrzucać do kosza, należy oddać je w punktach zbiórki odpadów niebezpiecznych dla środowiska.

Baterie proszę przynosić do: Pani B. Rogóż do pracowni przyrodniczej.