ObiadyInformacja dotycząca płatności za obiady dzieci SP 6

1. Wpłaty gotówkowe za obiady przyjmowane są w sekretariacie szkoły

(w okresach miesięcznych z góry do ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym następuje korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej. Zasada ta nie dotyczy pierwszego miesiąca danego roku szkolnego ,kiedy opłaty należy wnieść do 10 września oraz pierwszego miesiąca kalendarzowego , kiedy opłaty należy wnieść do 10 stycznia.)

2. Płatności za żywienie dzieci można dokonywać również w postaci przelewu na konto szkoły.

3. Płatności za posiłki przelewem należy dokonywać w wysokości zgodnej z informacją podaną przez szkołę.

(w okresach miesięcznych z góry do ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym następuje korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej. Zasada ta nie dotyczy pierwszego miesiąca danego roku szkolnego ,kiedy opłaty należy wnieść do 10 września oraz pierwszego miesiąca kalendarzowego , kiedy opłaty należy wnieść do 10 stycznia.)

4. Odliczeń i korekt wysokości wpłat dokonuje wyłącznie pracownik szkoły.

5. Zwrotów i różnic wynikających z nadpłat nie przelewa się na konto Rodzica, dokonuje się ich wyłącznie w sekretariacie szkoły.

OPŁATA ZA KORZYSTANIE Z OBIADÓW W STOŁÓWCE SZKOLNEJ

MIESIĄC - MAJ 2018r. - 66,50zł

(19 DNI x 3,50 zł stawka za obiad) TERMIN - DO 10 MAJA)

SPOSÓB PŁATNOŚCI:

- W SEKRETARIACIE SZKOŁY LUB NA KONTO SZKOŁY (DOTYCZY  WYŁĄCZNIE WPŁAT NA OBIADY)

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 W BĘDZINIE

ul. M. KONOPNICKIEJ 13

                                            42-506 Będzin

NUMER KONTA: 67105012271000002300928112

TYTUŁ PRZELEWU: Wpłata za obiady za miesiąc.............za............(imię i nazwisko dziecka) kl............................
- Przy braku wpłaty obiad nie zostanie wydany.