Lepsza szkoła


Nasza szkoła od kliku lat uczestniczy w projektach organizowanych przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe mających na celu wspomaganie nauczycieli i uczniów w edukacji matematycznej. W każdym roku szkolnym bierzemy udział w projekcie Lepsza szkoła, podczas którego była badana efektywność nauczania w klasach korzystających z podręczników GWO przy pomocy specjalistycznych narzędzi pomiaru dydaktycznego.