Kalendarz szkolny


1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych: 4 września 2017 r.

2. Informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną, nieklasyfikowaniem - 11 grudnia 2017r.
3. Zimowa przerwa świąteczna - 23 grudnia -31 grudnia 2017r.
4. Klasyfikacja śródroczna - 12 stycznia 2018r.
5. Ferie zimowe - 29 stycznia -11 lutego 2018r.
6. Wiosenna przerwa świąteczna - 29 marca - 3 kwietnia 2018r.
7. Informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną, nieklasyfikowaniem - 22 maja 2018r.
8. Klasyfikacja końcoworoczna -14 czerwca 2018r.
9. Zakończenie zajęć edukacyjnych - 22 czerwca 2018r.
10. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych - 2 maja 2018r. (po odpracowaniu 21 kwietnia 2018r. - Święto Ziemi)

 Kalendarz imprez i uroczystości szkolnych
Pasowanie na Ucznia- 19.10.2017r.
Wigilia rodzinna i Kiermasz Świąteczny -20.12.2017r.
Dzień Dziecka – 1.06. 2018r.

 

 

 

 

Pani Dyrektor Monika Wójtowicz - Paszkowska

przyjmować będzie rodziców

w każdy piątek od godz. 7 30 do godz. 8 30

 

 

 

BIBLIOTEKA

PONIEDZIAŁEK:  7 30 – 13 30

                         

WTOREK:             7 30 – 14 30

 

ŚRODA:                7 30 – 14 00

                            

CZWARTEK:          9 30 – 15 00

                           

PIĄTEK:                7 30 – 12 30

                         

 

 

PEDAGOG

PONIEDZIAŁEK:  800 – 1200

WTOREK:             930 – 1330

 ŚRODA:               845 – 1245

CZWARTEK:         845 – 1245

PIĄTEK:               800 – 1200

 

 

ŚWIETLICA SZKOLNA

PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK: 7 00 - 16 00

 

HIGIENISTKA SZKOLNA

WTOREK 9 40 - 15 00

[pobierz] 0.1 MB Plan lekcji 2017/2018
[pobierz] 0.1 MB Uroczystości i konkursy
[pobierz] 0.1 MB Zajęcia pozalekcyjne