Junior Media


Junior Media to edukacyjny projekt dzienników regionalnych Polskapresse skierowany do szkół – uczniów i nauczycieli. To nowy wymiar szkolnych gazetek, to nauka tworzenia pierwszej prawdziwej gazety. Dzięki tej nowoczesnej platformie zrobienie szkolnej gazetki jest proste jak nigdy. Nasza szkolna gazetka „ Wiadomości szóstki” mogła powstać na szablonach prawdziwych dzienników regionalnych i upodobnić się do gazety, którą tworzą specjaliści. Podczas uczestnictwa w programie Junior Media to nie tylko oddawaliśmy się radosnej zabawie, ale uczyliśmy się również dziennikarstwa. Mieliśmy możliwość uzyskania wskazówek od profesjonalnych dziennikarzy i reporterów, mogliśmy uczestniczyć w bezpłatnych warsztatach dziennikarskich oraz ciekawych konkursach.