Toogle Left

 SZKOLNY KLUB SPORTOWY

Szkolny Klub Sportowy prowadzi swą działalność już od wielu lat, zapewniając uczniom dodatkową dawkę ruchu i zabawy. W ramach godzin przeznaczonych na te cele powstawały sekcje koszykówki, piłki ręcznej,piłki nożnej, lekkiej atletyki i rekreacyjne. Dzieci uzdolnione ruchowo doskonalą swe umiejętności z wybranych dyscyplin, pozostali uczniowie mają możliwość uczestniczenia w zajęciach rekreacyjnych. W tym roku odbył się turniej szkolny w mini piłkę nożną dla klas I - IV. Dzieci po rozgrzewce rozgrywały swoje mecze systemem „każdy z każdym”. Po bardzo emocjonującym turnieju wygrał zespół Juventusu, który zdobył 4 punkty pokonując swoich kolegów z Barcelony i remisując z Realem. Drugie miejsce przypadło Realowi, który po pasjonującym pojedynku w rzutach karnych uległ Juventusowi. Na najniższym podium stanęła drużyna Barcelony. Ważniejsza od wyniku jednak była radość zawodników i uśmiechy na twarzach dzieci, które oprócz sportowej rywalizacji w duchu „fair play”, świetnie się bawiły. Po turnieju każdy z zawodników został nagrodzony pamiątkowymi medalami.

 

Koło Przyjaciół Będzina

Czwartoklasiści należący do Koła Przyjaciół Będzina odbyli pierwsze zajęcia w terenie, których celem było poznanie historii naszego miasta oraz obejrzenie miejsc będących żywymi świadkami wydarzeń, które miały miejsce w naszym królewskim grodzie. Dzieci odwiedziły obelisk w miejscu spalonej przez Niemców synagogi, Zamek Będziński, Wzgórze Zamkowe, kościół św. Trójcy, kirkut na Podzamczu oraz groby znamienitych obywateli miasta. Podczas wyprawy uczestnicy zdobywali znaczki rycerza Bendy, które można było otrzymać za wiedzę na temat zabytków i historii Będzina. Mistrzem odpowiedzi został Krystian Tytko, który wykazał się największą wiedzą na temat naszego rodzinnego miasta.

Z wizytą w Domu Pomocy Społecznej w Grodźcu
W ramach projektu „ Im więcej kto opuszczony z tym większą miłością służyć mu trzeba…” – w myśl Brata Alberta Chmielowskiego” odwiedziliśmy mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Grodźcu przy ulicy Chopina. Postanowiliśmy w ten jesienny i pochmurny poranek podarować pensjonariuszom DPS odrobinę dziecięcego świata i aktorskiego talentu. Święty Brat Albert nauczył nas, jak należy czynić miłosierdzie. Pokazał, że kto chce prawdziwie czynić miłosierdzie, musi stać się bezinteresownym darem dla drugiego człowieka. Służyć bliźniemu to według niego przede wszystkim dawać siebie, być dobrym jak chleb. My zamiast chleba przynieśliśmy mieszkańcom inny dar-teatr. Zaprosiliśmy ich na wyprawę do Pacanowa razem z Koziołkiem Matołkiem.

 
Zajęcia umuzykalniające 
Organizowane są dla dzieci klas młodszych. Odbywają się raz w tygodniu, w każdy piątek o godzinie 1245- 1330. Ich głównym celem jest rozwijanie naturalnych zdolności dziecka i uwrażliwienie na świat dźwięków poprzez śpiew, taniec oraz grę na instrumentach. W ciągu roku dzieci rozwijają umiejętności odbioru i przeżywania słuchanej muzyki. Uczą się podstaw różnych stylów tanecznych: folklor, taniec nowoczesny, elementy tańca współczesnego. Dzieci wspólnie z nauczycielem układają proste układy taneczne, które następnie przedstawiają na forum szkoły. Poznają również czym jest gra na prostych instrumentach perkusyjnych. Uczą się zasad prawidłowej emisji głosu. Efekty wspólnej pracy mogliśmy oglądać podczas przedstawień szkolnych.
 

KOŁO TEATRALNE

Nasza szkoła zgodnie z programem zreformowanej szkoły chce wychować człowieka twórczego, otwartego, świadomego i pewnie poruszającego się w świecie wartości, dokonującego trafnych wyborów. Aby móc wychować takiego człowieka, warto, a nawet trzeba stosować w pracy z dziećmi metody teatralne jako narzędzia nauczania i wychowania. Zabawa wykorzystująca teatr i jego interdyscyplinarność nie tylko sprzyja integrowaniu oddziaływań dydaktycznych i wychowawczych ale kształtuje przede wszystkim osobowość dziecka. Wychodząc z powyższych założeń sześć lat temu utworzyliśmy w naszej szkole koło teatralne „Czary Mary(-si)". Nasz teatr dziecięcy to specyficzny rodzaj teatru. Nie ma w nim z góry określonych zasad, nie jest poddawany konwencjonalnym przepisom, sztywnym zasadom. Celem naszych działań nie zawsze jest prezentacja sceniczna naszych artystycznych dokonań. Często jest to gra, zabawa, w której dochodzi do zmiany reguł w trakcie jej trwania. Taka forma zabawy pobudza dzieci do myślenia i wzbogaca ich wyobraźnię. Nasza zabawa w teatr wywołuje u dzieci umiejętność aktywnego doznawania piękna i umożliwia im kreatywny kontakt ze sztuką. Kierując się wspomnianymi założeniami zajęcia naszej grupy teatralnej „Czary Mary(-si)" mają następujący charakter: gry i zabawy nie tworzące widowisk i nie przeznaczone do prezentacji scenicznej, przedstawienia dla widza najczęściej dziecięcego, będące formą zabawy, której granice określa reżyser – opiekun widowiska prezentowane na przeglądy, festiwale i konkursy. Nasza zabawa w teatr obejmuje różnorodne formy zajęć i ćwiczeń. Są to: uplastycznienie aparatu mowy, doskonalenie możliwości głosu oraz poprawienie jego sprawności, rozwój ekspresji ciała, umiejętność prezentowania niektórych zjawisk za pomocą form metaforycznych, doskonalenie umiejętności wyrażania uczuć, nastrojów, określonych zachowań itp. naśladowanie zwierząt, zjawisk przyrody, różnych mechanizmów, przedmiotów, sytuacji i postaci zabawy zmieniające funkcje przedmiotu, praca z lalką umiejętność tworzenia maski teatralnej, scenografii, kostiumu, ćwiczenia w głośnym czytaniu i recytowaniu, kształcenie wokalne, ćwiczenia w interpretacji tekstu, ustalanie ról i określanie konwencji scenicznej przygotowanie inscenizacji.

Koło teatralne „Krasnoludki Marysi”
W roku szkolnym 2007/2008 powstało koło teatralne dla uczniów klas I - III "Krasnoludki Marysi", które prowadzone jest społecznie przez p. Barbarę Pietras i p. Barbarę Bochenek.
Głównym celem zajęć jest rozwijanie naturalnych zdolności dziecka, inwencji twórczej, rozbudzanie wrażliwości estetycznej oraz nauka ruchu, dykcji i gestu scenicznego. Praca koła to przygotowanie uczniów do przeglądów teatralnych, scenicznych, konkursów recytatorskich, czytelniczych, plastycznych, przedmiotowych i innych. Planowo zajęcia odbywają się 1godzinę tygodniowo. W rzeczywistości czas na przygotowania dostosowywany jest do potrzeb. Twórcza praca nauczycieli i zaangażowanie małych artystów zostają doceniane i nagradzane podczas przeglądów teatralnych i konkursów na terenie miasta, województwa i kraju.

 
KOŁO DZIENNIKARSKIE

W ramach działalności samorządu szkolnego SP 6 powstała grupa redakcyjna, zajmująca się wydawaniem i opracowywaniem gazetki szkolnej „Wiadomości Szóstki".
Gazetka wydawana jest cyklicznie i adresowana do wszystkich uczniów. Jej stałe rubryki to:

„Z życia szkoły" – bieżące informacje;
„Przedstawiamy" – wywiady z pracownikami szkoły;
„Szkolna lista przebojów" – prezentacje naszych muzycznych idoli;
„Jak to zdrowo żyć sportowo" – relacje z imprez sportowych.

Ponadto w każdym numerze pojawiają się artykuły na tematy interesujące uczniów, jednak ściśle związane z życiem szkoły, np. rozważania na temat zgranej klasy czy mody uczniowskiej.
W gazetce nie brakuje też rozrywki. Redaktorzy sami układają krzyżówki oraz zawsze prezentują humor z ławy szkolnej.
Redagowanie gazetki odbywa się przy ścisłej współpracy koła komputerowego. Na jego zajęciach uczniowie samodzielnie przepisują na komputerze swoje teksty i na dyskietkach przekazują  je  do adiustacji   opiekunce  koła pani  Ewie Krukowskiej  i pani Agacie Dworniczak Następnie wspólnie z paniami planują układ graficzny stron, dobierają odpowiednie czcionki i ilustracje.
Gotowa gazetka jest powielana i rozprowadzana wśród uczniów i nauczycieli, wśród których cieszy się dużą popularnością.

  
 

SZKOLNE KOŁO WOKALNO - RUCHOWE

Koło to działa od 2007 roku pod kierunkiem pani Ewy Krukowskiej. Zajęcia te wprowadzają uczestników w świat śpiewu, wspólnego muzykowania oraz podstawowych elementów tanecznych. Pozwalają one na rozwijanie zainteresowań muzycznych oraz zdolności i umiejętności twórczego myślenia. Jego członkami są uczennice ze starszych klas szkoły podstawowej, które samodzielnie próbują dostosować odpowiedni ruch do danej melodii. Dziewczyny chętnie uczestniczą we wspólnych śpiewach, kształcą prawidłową emisję głosu i poprawną dykcję. Taniec rozwija ich poczucie rytmu, tempa i słuchu melodycznego. Programy artystyczne koła wokalno - ruchowego są ozdobą wszelkich uroczystości szkolnych.

 

KOŁO EKOLOGICZNE

„Ziemia nie jest własnością człowieka,

to człowiek należy do Ziemi..."

Ideą wiodącą działalności koła ekologicznego jest kształtowanie wrażliwości na piękno przyrody i poczucia odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego w czasach, gdy rozwój cywilizacyjny działa coraz bardziej destrukcyjnie na ludzi, zwierzęta i rośliny. A także przygotowanie młodych ludzi do aktywnego uczestnictwa w propagowaniu postaw ekologicznych. Już kilku lat spotykamy się, by wykonywać wiele działań praktycznych, przyjaznych dla naszej ziemi, rozmawiamy o stanie naszego najbliższego środowiska i zastanawiamy się, jak poprzez nasze codzienne działania moglibyśmy poprawić jego kondycję. Organizujemy takie akcje i przedsięwzięcia, które nie wymagają od nas nakładów pieniężnych. Przystępujemy do akcji "Sprzątania świata", „Święto drzewa", „ Święto Ziemi". Organizujemy szkolne zbiórki makulatury , baterii, puszek i zniszczonych telefonów. Cyklicznie przygotowujemy przedstawienia lub festiwale piosenki o tematyce ekologicznej. Niezwykła popularnością cieszy się tez organizowany na wiosnę Festiwal zdrowej żywności. Jesteśmy częstymi gośćmi okolicznych lasów i leśniczówki Grodziec, gdzie uczestniczymy w zajęciach o tematyce przyrodniczej. Propagujemy wśród uczniów i ich rodziców konkretne działania ekologiczne możliwe do przeprowadzenia we własnych gospodarstwach domowych.


KOŁO PLASTYCZNE

Zajęcia organizowane są dla uczniów klas młodszych. Bierze w nim udział kilkanaścioro dzieci. Odbywają się raz w tygodniu, w ich trakcie dzieci mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień plastycznych. Program koła obejmuje bowiem poznanie wielu różnorodnych technik: rysunkowych, malarskich, graficznych, papieroplastyki i sztuki użytkowej. Podczas zajęć uczniowie wykorzystują różne materiały: papier, karton, kredki, pastele, farby, materiały naturalne i przyrodnicze, zdobnicze itp. Członkowie koła biorą udział w różnych konkursach plastycznych organizowanych nie tylko przez szkołę. Wykonują prace związane z tradycjami świątecznymi. Mają możliwość obcowania ze sztuką plastyczną i wyrażania indywidualnego podejścia do niej. Zajęcia Koła Plastycznego od wielu lat cieszą się dużym zainteresowaniem wśród uczniów klas I – III.

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki..

  Rozumiem i zgadzam się
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk