Gwiazdka dla Afryki


W semestrze zimowym roku szkolnego 2013/2014 braliśmy udziału w projekcie UNICEF „Gwiazdka dla Afryki”. Zdecydowaliśmy się zaangażować w pomoc dzieciom z Sierra Leone. Dzieci uczestniczące w projekcie wykazały się dużym zrozumieniem idei pomocy humanitarnej i odznaczały wysokim poziomem wrażliwości na potrzeby mieszkańców najbiedniejszych krajów świata. Celem Projektu Edukacyjnego UNICEF „Gwiazdka dla Afryki” było:

- zapoznanie dzieci z sytuacją w krajach rozwijających się,

- kształtowanie wśród młodych ludzi postawy zaangażowania społecznego,

- zebranie środków na ratowanie życia dzieci w Sierra Leone.