Grono pedagogiczne


 

Dyrektor –  mgr Monika Wójtowicz - Paszkowska - nauczciel wychowania fizycznego, bibliotekarz

nauczyciele:

mgr Małgorzata Chojnacka - nauczyciel języka polskiego, tyflopedagog, oligofrenopedagog

mgr Barbara Bochenek – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog, logopeda

mgr Agata Dworniczak – nauczyciel wychowania fizycznego, języka polskiego

mgr Anna Klimczyk – Chrzanowska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, informatyki

mgr Ewa Krukowska – nauczyciel informatyki, techniki, plastyki, muzyki, oligofrenopedagog

mgr Wioletta Skutnik - nauczyciel matematyki

mgr Barbara Pietras - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, informatyki

inż. Barbara Rogóż - nauczyciel przyrody, oligofrenopedagog, surdopedagog, tyflopedagog

mgr Joanna Sączewska - nauczyciel języka polskiego

mgr Dorota Wieczorek – Piętak – nauczyciel języka angielskiego

mgr Anna Szerel - nauczyciel religii, tańca i rytmiki

mgr Izabela Bugdoł - nauczyciel historii

mgr Justyna Bielawska – bibliotekarz, oligofrenopedagog

mgr Joanna Chojnacka – Janik - pedagog, specjalista terapii pedagogicznej

mgr Mirosława Dzienia – nauczyciel informatyki,  edukacji wczesnoszkolnej, surdopedagog

mgr Iwona Szczygieł – nauczyciel edukacji wczesnoszkonej, informatyki

mgr Adam Baran - nauczyciel zajęć sportowych i SKS

mgr Tomasz Musiał - nauczyciel języka angielskiego

mgr Kamil Mijała - nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Halina Kubicka - Litwinek - nauczyciel chemii

mgr Małgorzata Krawczyk - nauczyciel matematyki, socjoterapeuta
mgr Agnieszka Kozieł - nauczyciel języka niemieckiego
mgr Beata Grela - nauczycie języka angielskiego
mgr Reanta Grajcar - nauczyciel geografii.
mgr Monika Borowska - nauczyciel fizyki

mgr Marzena Skrzypiec - asystent nauczyciela

mgr Beata Bukowska - nauczyciel wspomagający, specjalista terapii pedagogicznej
mgr Dorota Podleżyńska - rehabilitant

Wychowawcy świetlicy: Kamil Mijała, Małgorzata Chojnacka, Barbara Rogóż, Joanna Sączewska

 

Poziom wykształcenia nauczycieli:
- wyższe magisterskie  28
- wyższe zawodowe  1

Stopnie awansu zawodowego nauczycieli:
- dyplomowani  25
- kontraktowi 2

- mianowani - 1

- stażyści - 1