Bezpieczniki Taurona


Szkoła zgłosiła się do programu "Bezpieczniki TAURONA. Włącz dla dobra dziecka". Jest to kampania edukacyjna, organizowana przez TAURON.

http://bezpieczniki.tauron-pe.pl/dla-dziecka/Strony/dla-dziecka.aspx

Celem akcji jest edukacja dzieci i młodzieży w zakresie bezpiecznego i racjonalnego korzystania z enargii elektrycznej, urządzeń nią zasilanych, a także bezpiecznego zachowania w pobliżu infrastruktury energetycznej. W zajęciach edukacyjnych i konkursie literacko - plastycznym „Energia moim przyjacielem” weźmie udział klasa VI.